avloppsguiden_logo_2.jpg  
avloppsguiden_nhhuv.jpg

Rapport från Nationell Konferens
Vatten, Avlopp och Kretslopp 2011

vak_2011.jpgRekordmånga deltagare! 
Rekordmånga utställare och "avloppslördagen" lockade 700 besökare till utställningen.
* Uttalande till miljöministern
* Dokumentation och bilder
* Boka in nästa års konferens redan nu: 22-23 mars 2012. Läs mer


Marknadsöversikt

marknadsoversikt_avlopp.jpgNu är den äntligen här! I "Marknadsöversikt - Produkter för enskilt avlopp", producerad av Avloppsguiden och Kunskapscentrum Små Avlopp, listas toaletter och avloppsanläggningar som finns på den svenska marknaden. 15 olika toaletter ingår samt 28 avloppsanläggningar i form av minireningsverk, kompaktfilter m.m.
Läs mer


Teknikvalshjälp till fastighetsägare

enskiltavlopp_avlopp.jpgBroschyren "Enskilt avlopp - vilken teknik passar dina förutsättningar" är skriven av Kunskapscentrum Små Avlopp och syftar till att hjälpa fastighetsägaren i sitt val av teknik.
Ladda ner
Kursöversikt

kursoversikt_avlopp.jpgKunskapscentrums utbud av kurser finns nu sammanställt. Det finns kurser inom juridik, VA-planering, teknik och kommunikation. Ladda nerDen underjordiska utmaningen

VVS-fabrikanternas råd lyfter fem avloppsfrågor till ytan i sin kampanj, bl.a. frågan om certifiering av entreprenörer. www.underjordiskautmaningen.se 

Fortsatt dialog med mäklarorganisationer

Avloppsfrågorna måste få större tyngd vid köp av hus och fastigheter. Vi arbetar i dialog med mäklarorganisationer och nu finns även avloppsguiden representerad på Fastighetsmäklarnämndens hemsida.

Arbeta förvaltningsövergripande

Vikten av förvaltningsövergripande utvecklingsarbete i kommunerna lyftes i en debattartikel i tidningen Cirkulation.
Det är få kommuner som har tagit ett helhetsgrepp på VA-frågorna. Läs artikeln

Diplomutbildningar

Fältdag 27 maj i Lima. Olika delar av pågående anläggning visas utifrån verkliga förhållanden. Utbildningspass och diskussion om kommunernas krav och riktlinjer, schaktbotten, installation och återfyllning, VA-utredning, grundvattennivå, skyddsavstånd m.m.
Läs mer

9 färska expertsvar på medlemssidorna 

Avloppsguidens medlemmar ställer löpande frågor till vår expertpanel (kräver login). Hur bra fungerar rotzonsanläggningar? Kan miljönämnden förelägga huvudmannen för VA och avfall att ordna system för att omhänderta sorterade avloppsfraktioner? Läs mer

Redaktörsbyte

kagu.jpgKatarina Gustafsson vikarierar som Avloppsguidens redaktör för Björn Eriksson som är föräldraledig fram till årsskiftet. Katarina har sedan länge arbetat för avloppsguiden och bl.a. varit samordnare för konferensen Vatten, Avlopp och Kretslopp. katarina@avloppsguiden.se


Tips!

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc. Skriv ett mail till info@avloppsguiden.se eller ring 018-10 48 12

Avloppsguiden växer

Vi söker VD samt en projektledare/redaktör/ utbildare. Läs mer 


Kalendarium

Här kan du bevaka allt som är på gång. Läs mer


Dagvattenguiden

Avloppsguiden har fått ett syskon! Tipsa gärna kollegor på er kommun. www.dagvattenguiden.se


Fler avloppsnyheter

Läs fler avloppsnyheter på branschsidorna.
Läs mer


Låt ditt företag synas på Avloppsguiden

Jobbar ditt företag med enskilda avlopp? Kontakta Elin Johansson för information om hur du kan synas. Läs mer


logo_avloppsguiden.jpg
Avloppsguidens nyhetsbrev
utkommer 6–8 gånger per år.
Avloppsguiden AB www.avloppsguiden.se

Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här