Avloppsguiden

12 nya projekt för ökad avlopps-kunskap

Nu har Havs- och vattenmyndigheten valt vilka projekt som får pengar i år. Det blir fosforfällor, biokol, GIS-verktyg och mycket annat.
Läs mer

 

Nytt slamnätverk

Avfall SverigeAvfall Sverige håller i trådarna för ett nybildat nätverk som kommer fokusera på avfall från enskilda avlopp.

Första träffen äger rum den 29 maj i Malmö och har temat Samarbete mellan Avfall och VA.

Läs mer

 

Tydligt uppdrag viktigt för VA-rådgivning

VA-rådgivning rapportNy rapport från VA-guiden samlar kommuners erfarenheter.

15-20 kommuner i Sverige erbjuder VA-rådgivning och intresset är stort. I rapporten kan du bl a läsa:

  • Vilka kommuner som erbjuder VA-rådgivning
  • Hur rådgivningen är organiserad
  • Sammanställning av diskussion om prioriterade frågor, t ex hur man ska presentera olika avlopps-lösningar.
  • Tips på hur kommunen kan förbättra arbetet.

Läs mer

 

Gårdsbryggerier och BDT på Avloppslistan

Nu finns en sammanställning av myndigheternas diskussioner i mars/april.

Läs mer

 

VA Tour Sweden har intagit Sverige

VA tour Sweden

Läs mer om VA Tour

 

Gamla avlopp ska renoveras snabbare

HaVs nya vägledning en hjälp för kommunerna att komma upp i 5 % fixade avlopp per år.

Läs mer

 

Fler nyheter

Föreslå pristagare till Sjöstjärnan

Samråd vattenförvaltning - svara senast 30 april

Ny miljömyndighet föreslås

 

Tipsa oss!

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc.
Skriv ett mail till redaktören på adressen info@avloppsguiden.se eller ring 018-10 55 06.

Diskutera i forumet

Skriv gärna i vårt husägarforum.

Forum

Backspolning av vattenfilter?

När sälja stugan?


Aktuellt i kalendariet

Läs mer om varje kurs, konferens och träff i Kalendariet


29/4: VA-tour Sweden, Umeå

12-13/5: HaV regional träff om små avlopp, Söderhamn

21-22/5: ME diplomutbildning, Bräcke

21-22/5: ME projektörsutbildning, Skellefteå

21/5: Avloppsmässa, Tomelilla

26-27/5: Havs- och Vattenforum 2015, Göteborg

29/5: Slamnätverksträff, Malmö

2/6: HaV regional träff om små avlopp, Nässjö

9/6: HaV regional träff om små avlopp, Västerås

27/8: HaV regional träff om små avlopp, Karlstad
 


Följ oss på TwitterTwittrande på avloppsguiden

Var med och följ
intressanta tweets på
@avloppsg

Dt.se: Rapport om slamavvikelser ledde till kommunalt avlopp...

HaV: Kretsloppsforum planeras i december...


Nyfiken på dagvatten eller VA-planering?

Dagvattenguiden

Öppna dagvattenlösningar klarade skyfall bäst

Dom om avgift för vägdagvattenVA-planeringsguiden

Vad hamnar i din toalett?

Lantmäteriet om gemensamhetsanläggningar
 Avloppsguiden

Avloppsguidens nyhetsbrev kommer ut 6 - 8 ggr per år
Utgivare är VA-guiden som driver Avloppsguiden, Dagvattenguiden, VA-planeringsguiden och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp

Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här
För att prenumerera – klicka här