avloppsguiden_logo_2.jpg
avloppsguiden_nhhuv.jpg

Rekommendationer för efterbehandling efter minireningsverk

rapport_mini_efter.jpgI Kunskapscentrum Små Avlopps rapport ”Efterbehandling efter minireningsverk – När krävs efterbehandling och vilka alternativ är då möjliga” ges en bred bild av olika aktörers syn på efterbehandling av avloppsvatten efter minireningsverk. Det ingår ett "Verktyg för tillståndsgivning", där lösningar rekommenderas för olika typ-fall.
Läs mer och ladda ner rapporten

 

Framgångsfaktorer för 
VA-rådgivning sammanställda

rapport_framg.pngKunskapscentrum Små Avlopp har sammanställt erfarenheter från kommunal VA-rådgivning. I rapporten ges exempel på olika rådgivningsmodeller och konkreta erfarenheter från kommuner som genomfört VA-rådgivning.
Läs mer och ladda ner rapporten

 


Brister i tillsynsvägledningen

Avloppsguidens användarförening pekar på brister i tillsynsvägledningen Läs mer
Fler
branschnyheter:
Region Gotland behöver förtydliga sina krav Läs mer
Överklaganden i Åstorp avslås Läs mer

Diskussionsforumet är igång

avloppsforum.pngDu har väl kollat in vårt nya diskussionsforum för fastighetsägare? I de senaste inläggen ges bl a tips om hur du kan gå tillväga om du får problem med en nyare avloppsanläggning. En fråga som ännu väntar på svar är den om man kan anlägga en infiltration i trappform! I inlägget ”vad gäller” har en anonym miljöinspektör givit ett frankt svar gällande BDT-avlopp. Läs de senaste inläggen:
Problem med avloppsanläggni...
Infiltrationsbädd i trappfo...
Vad gäller??
toapapper på torrdass
Nytt hus

Kalendarium

kalender.jpg15–16/9: Diplomutbildning Små avlopp, Örebro
15–16/9: VA-Kem Konferens, Bålsta
21/9: Decentraliserad vattenrening - hur påverkas det av Vattendirektivet? Stockholm
22–23/9: Projektörsutb. Små avlopp, Bålsta
29–30/9: Diplomutb. Små avlopp, Skellefteå.
5–7/10: Kriskommunikation vid dricksvattenkriser, Kristianstad  Se hela Kalendariet

Platsannonser

Avloppsguiden söker en projektledare, redaktör samt utbildare.
Läs mer 


22–23 mars 2012: Nationell konferens
Vatten Avlopp Kretslopp

logga_vak.pngVälkommen till den nationella konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Uppsala. Boka in datumet för nästa års konferens redan nu!
Läs mer

 

Förbättringar på webben

Vi arbetar just nu med att förbättra både innehåll och design på avloppsguiden: varje avdelning får en egen färg på sina flikar, innehåll, struktur, texter m.m. ses över med målet att bli en ännu bättre guide. Framför gärna dina synpunkter och idéer till oss: info@avloppsguiden.se

Gilla oss på facebook

Som ett komplement till avloppsguiden.se har vi startat en facebooksida för avloppsguiden. Här hittar du evenemang, nyheter, tips m.m. "Gilla oss" på facebook så får du ett starkare nätverk inom avloppsbranschen och tips på vad som är på gång. Du kan även vara med och tipsa och styra flödet i vår logg.
Vår facebooksida hittar du här

Avloppsguidens medlemmar har medlemsträff i Hudiksvall 10-11 okt

logohudiksvalls_kommun_845se.gif
OBS: Endast för avloppsguidens medlemmar. Träffens tema är dricksvatten. Vad säger juristen, geologen och miljöinspektören om avloppens påverkan på dricksvatten? Hur bedömer man högsta grundvattennivån? Vad har vi för kvalitet i våra brunnar? Dessa frågor kommer diskuteras och mycket mer! Ett komplett program och uppgift om pris kommer inom kort.

3 färska expertsvar på medlemssidorna

Obs att medlemssidorna kräver login.
Hur påverkar nya PBL handläggningen av enskilda avlopp? Läs svaret
Bör vi åtalsanmäla direktutsläpp av BDT-vatten till vattenområde? Läs svaret
Är det lämpligt att behålla en gammal slamavskiljare och hur kontrollerar man tätheten? Läs svaret

Tips

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc. Skriv ett mail till info@avloppsguiden.se eller ring 018-10 48 12

Avloppsguiden växer

Vi söker projektledare,
redaktör samt utbildare. Läs mer


Dagvattenguiden

Avloppsguiden har fått ett syskon! Tipsa gärna kollegor på er kommun. www.dagvattenguiden.se


Låt ditt företag synas på Avloppsguiden

Jobbar ditt företag med enskilda avlopp? Kontakta Elin Johansson för information om hur du kan synas. Läs mer


logo_avloppsguiden.jpg
Avloppsguidens nyhetsbrev
utkommer 6–8 gånger per år.
Avloppsguiden AB www.avloppsguiden.se

Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här