avloppsguiden_logo_2.jpg  
avloppsguiden_nhhuv.jpg

Välkommen till kretsloppsutbildning i Södertälje 23-24 oktober

kretslopp på åker 72 dpi 14 cm.jpg

VA-guiden bjuder in till utbildning med temat "Kretslopp för små avlopp - hur ska vi komma igång?" Frågor som diskuteras under kursen är bl a:
- Vilka krav kan man ställa på kretslopp för små avlopp?
- Vem ska ta ansvar för att organisera system för återföring?
- Hur kan lantbruket bli en del av lösningen?
- Vilken roll har kretsloppslösningar för små avlopp i VA-planeringen?

Mer information och anmälan till kretsloppsutbildningen

Avloppsguidens användarförening har medlemsträff i anslutning till kursen.

Mer info om medlemsträffen

Höjd ambitionsnivå i HaVs rapport

Havs- och Vattenmyndigheten har nu redovisat sitt regeringsuppdrag om hur de negativa miljöeffekterna från enskilda avlopp kan minska. Myndigheten anser att en lagom åtgärdstakt är 5 % och föreslår tydligare regler, skatte- eller avgiftssystem samt effektiv tillsyn och prövning.

Läs mer

Helhetsgrepp på slamtömning av minireningsverk

En ny rapport från Avfall Sverige Utveckling ger råd till kommuner och övriga hur man kan underlätta slamtömning av minireningsverk.

Läs mer

LOVA-bidraget är tillbaka

Regeringen föreslår 75 miljoner kronor årligen till Lokala Vattenvårdsprojekt.

Läs mer

Enskilt avlopp måste åtgärdas trots dålig privatekonomi

Det slår Mark- och miljödomstolen fast. Ett par på landsbygden i Kumla kommun hade överklagat kommunens beslut om att de måste åtgärda sitt avlopp.

Läs mer

Naturvårdsverket redovisar fosforuppdrag

Som en del i ett etappmål föreslås att 40 procent av fosforn i avlopp ska återföras till jordbruksmark senast år 2018.

Läs mer

Funktioner hos minireningsverk sammanställda

Reningsresultat, skötselinformation mm har sammanställts för 11 minireningsverk. Sammanställningen är en del av dokumentationen från ett seminarium i Uddevalla i maj som arrangerades av Hav möter Land.

Läs mer

I Uddevalla återförs innehållet från slutna tankar

Inom Projekt Näringsrik i Uddevalla behandlas innehåll från slutna tankar med urea och lagras, för att sedan spridas på åkermark.

Läs mer och se filmklipp

Miljösamverkan Östra Skaraborg satsar på kretslopp och söker VA-rådgivare

Miljösamverkan Östra Skaraborg vill ha kretsloppsanpassning av enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Norrköping Vatten startar verksamhetsområde med slutna tankar

Kommunen ansvarar för avloppsvattenhanteringen med slutna tankar i område vid sjön Roxen.

Läs mer

Vill du bli VD för VA-guiden?

VA-guiden är företaget som driver Avloppsguiden, Dagvattenguiden, VA-planeringsguiden och den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Under hösten ska vi rekrytera en VD. Är du intresserad? Håll utkik efter annonsen på våra hemsidor eller kontakta Erik Gunnarsson (0583-406 71) för mer information.

Har du en idé om hur näringsliv och myndigheter kan mötas?

Hur kan Avloppsguiden skapa givande möten mellan tillverkare av avloppsprodukter och tillsynsmyndigheter? Frågor att fokusera på? Skriv ett mail till info@avloppsguiden.se

 

Avloppsguiden på twitter

Diskutera i forumet

Forumets första sida

Senaste trådarna:
Sjötomt - avlopp
Avlopp - vad göra?
Erfarenhet av KLARO minireningsverk
Hjälp med enskild avloppslösning
Bio Cleaner minireningsverk


Vatten Avlopp Kretslopp 2014

Nästa år åker vi till Conventum i Örebro, den 13-15 mars. Har du idéer om ämnen du vill höra mer om på konferensen? Hör av dig till projektledare Anna Norström

vak_logga_ny.jpg

Läs mer om konferensen


ME:s diplom-och projektörsutbildningar små avlopp

Dipl 10/10: Halmstad
Proj 5/11: Växjö
Dipl 26/11: Örebro
Proj 10/12: Örebro


Nu finns utskriftsvänliga sidor över ME-diplomerade entreprenörer

Nu finns det ca 1200 diplomerade entreprenörer. Du som vill skriva ut listor över dessa kan nu välja "skriv ut enkel lista" för att spara papper.

Se förteckningen över ME-diplomerade entreprenöreravloppsguiden_logo_2.jpg
Avloppsguidens nyhetsbrev utkommer 6–8 gånger per år.
www.avloppsguiden.se
 
Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här