avloppsguiden_logo_2.jpg  
avloppsguiden_nhhuv.jpg

Vi vill ha mer och bättre tillsyn!

tillverkare debatt 250 pxxx.jpgEn önskan om mer och bättre tillsyn framfördes av minireningsverks-leverantörer när de mötte miljöinspektörer i en debatt på Avloppsguidens användarförenings medlemsträff i  september. Miljöinspektörerna å sin sida önskade mer lätt-tolkade serviceprotokoll. Läs mer

 

Nytt visningscentrum för avloppsprodukter

demotesthuset1 250 px.jpg

I Norrtälje håller Demotest Skärgård på att byggas upp. Centret ska både visa produkter och testa dem i en testanläggning som planeras byggas nästa år. "Aktiviteterna kring Demotest-huset riktar sig både till fastighetsägare och branschfolk", säger projektledare Amelia Morey Strömberg.
Läs mer

 

Miljöinspektörer mötte branschen kring tillsyn

magnus uponor till webb 400pxx.jpg

Avloppsguidens anmändarförenings medlemsträff ägde rum i september med tema tillsyn på minireningsverk och var även kickoff för föreningens tillsynsprojekt. Flera bra slutsatser kunde dras på träffen.
Läs slutsatser och sammanfattning från medlemsträffen.

 

Hänt i höst på Avloppslistan

Diskussionerna på Avloppsguidens e-postnätverk för myndigheter har handlat om efterföljande dike kan räknas som en del av avloppsanläggningen, lämpliga krav på BDT-anläggningar, efterlysningar av erfarenhet av olika produkter, mm.
Läs mer

 

Hur effektiva är förtillverkade BDT-anläggningar?

Den frågan vill projektet "Metod för provning av BDT-anläggningar" besvara. Det finns ingen EU-standard för test av produkter för BDT-rening, därför tas nu en metod fram i detta HaV-finansierade projekt.
Läs mer

 

Faktablad om bergkross tas fram

Det är viktigt att kunna använda bergkross-material i avloppsanläggningar istället för naturgrus, men då behövs riktlinjer för t ex kornstorleksfördelning så att bäddarna fungerar som de ska. Detta ska tas fram i ett HaV-finansierat projektet som pågår på JTI.
Läs mer

 

Nyheter i korthet

Nationellt dialogmöte om enskilda avlopp har hållits

26 kilo mat och dryck slängs i avloppet

Tack alla som besökte VA-guidens monter på VA-mässan

 

Tips!

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc. Skriv ett mail till info@avloppsguiden.se 

Avloppsguiden på twitter

 

Diskutera i forumet

Skriv gärna i vårt husägarforum.

diskussionsforum-symbol02.jpg


Kalendarium

Läs mer i Avloppsguidens kalendarium

12/11: Myndighets-samverkan, prövning och tillsyn inom vattenskyddsområden. Sundsvall

19/11: Världstoalettdagen

19/11: Invigning Demotest Skärgården

25-27/11: Vattendagarna 2014


DIPLOMUTBILDNINGAR

21-22/10: FANN dipl Sundsvall

23-24/10: ME dipl
Hudiksvall

4-5/11: FANN dipl Trollhättan

5-6/11: BAGA dipl
Karlskrona

6-7/11: ME dipl Halmstad

13-14/11: ME dipl Bräcke

13-14/11: ME proj Växjö

18-19/11: FANN dipl Kristianstad

26-27/11: BAGA dipl Örebro

2-3/12: BAGA dipl Mölndal

2-3/12: FANN dipl Linköping

4-5/12: ME dipl Bålsta

9-10/12: ME proj Örebro

 

VAK 2015

Vi är igång med förberedelserna för nästa år. Vi ses i Borås den 19-21 mars.

vattenavloppkretslopp.se

vak_logga_ny.jpg

 

Nyfiken på dagvatten eller VA-planering?

Kika in på:

dagvattenguiden_logo 125 px oskarp mask.jpg

Klimatsäkring av Köpenhamn

Stort intresse för P110

 

logotyp_vaplaneringsguiden 125 px oskarp mask.jpg

Ny vägledning för grundvatten 

Vad är risken för utbrott i din kommun?

 


avloppsguiden_logo_2.jpg
Avloppsguidens nyhetsbrev utkommer 6–8 gånger per år.
www.avloppsguiden.se
 
Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här