avloppsguiden_logo_2.jpg  
avloppsguiden_nhhuv.jpg

Avloppsguiden skapar sida om de HaV-finansierade projekten

Avloppsguiden samlar information om de 11 utvecklingsprojekt om små avlopp som nyligen beviljats medel från Havs- och Vattenmyndigheten. Alla projekt bjuds härmed in att publicera uppdateringar och meddelanden om sin verksamhet.
Till sidan med projektpresentationerna

 

Avloppsguiden söker vik redaktör

Gillar du små avlopp och att sprida kunskap? Då kanske ett arbete som redaktör på VA-guiden skulle passa dig.
Läs mer om tjänsten

 

Detta är på gång inom små avlopp i Norge

Avloppsguidens Björn Eriksson rapporterar från en avloppskonferens i Norge. Läs reportaget om tillsynsprojekt, vägledning från Miljödirektoratet, branschförening i förvandling och mycket mer.
Läs och ladda ned reportaget med bilder

 

Förbjudet att tömma båttoaletten i vattnet från 2015

Förbudet gäller alla fritidsbåtar, utom K-märkta, och i hela Sveriges sjöterritorium. Dock är mottagningskapaciteten för båtlatrin i hamnarna för låg.
Läs mer om förbudet

 

Frågor som är aktuella på Avloppslistan

Se vilka frågor som varit aktuella de senaste två månaderna på Avloppsguidens e-postnätverk för myndigheter, Avloppslistan.
Läs mer

 

Ägarbyte måste meddelas

De nya ägarna till ett hus med enskilt avlopp måste meddela miljökontoret.
Läs mer

 

Utlysning av medel till projekt för avancerad rening av avloppsvatten

HaV utlyser 10 miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen.
Läs mer

 

Slamstudie på gång

IVL Svenska Miljöinstitutet ska i ett två-årigt forskningsprojekt studera hur läkemedel från slam som lagts på jordbruksmark bryts ned och sprids i miljön.
Läs mer

 

Tips!

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc. Skriv ett mail till info@avloppsguiden.se 

Avloppsguiden på twitter

 

Diskutera i forumet

Till forumet

Senaste inläggen:

Okej avlopp i dusch?

Stopp i markbädd

Material i infiltrationsbädd

 

Kalendarium

27/5: Kommunal åtgärdsplanering för god vattenstatus, Västerås

28/5: Informationskväll om enskilda avlopp, Målilla

3-4/6: ME diplomutbildning, Örebro

17/6: Avloppsmässa, Mölndal

10-11/9: ME diplomutbildning, Kristianstad

30/9-2/10: VA-mässan 2014, Elmia

2-3/10: ME projektörsutbildning, Skellefteå

9-10/10: ME diplomutbildning, Eksjö

23-24/10: ME diplomutbildning, Hudiksvall

6-7/11: ME diplomutbildning, Halmstad

13-14/11: ME projektörsutbildning, Växjö

25-27/11: Vattendagarna 2014, Kristianstad

4-5/12: ME diplomutbildning, Bålsta

9-10/12: ME projektörsutbildning, Örebro

19-21/3 2015: Vatten Avlopp Kretslopp 2015, Borås

Se mer information om varje kurs, konferens och träff i Kalendariet

 


 


 


 avloppsguiden_logo_2.jpg
Avloppsguidens nyhetsbrev utkommer 6–8 gånger per år.
www.avloppsguiden.se
 
Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här