avloppsguiden_logo_2.jpg
avloppsguiden_nhhuv.jpg

hav.jpgHaV redovisar till Miljödepartementet

HaV har redovisat en bakgrundsbeskrivning och styrmedelsanalys till Regeringen och föreslår bl.a. en långsiktig åtgärdstakt av dåliga avlopp på 5% per år, initialt 6,3% per år. Nästa fas innebär en översyn av lagstiftningen som berör handläggning och tillsyn av små avlopp. Läs mer om uppdraget och redovisningen här. 

 

logga_vak_2013.jpgEntreprenörsfredag under Vatten Avlopp Kretslopp

För dig som redan anlägger avlopp eller dig som är intresserad av att sätta igång. Välkommen till en dag med det senaste om små avlopp inom teknik, juridik och produkter!
22 mars, från kl 14 på Aros Congress i Västerås.
Pris: 150 kr (ex moms) per deltagare. Sista anmälningsdag är den 15 mars. Program och inbjudan.


act4mybalticsea_liten.jpg

Informationsfilm om små avlopp

Projektet Act4mybalticsea har tagit fram en informationsfilm om små avlopp, Östersjön och toalettavfall från fritidsbåtar. Filmen är fem minuter lång. Se filmen här!

 

Brister i små avlopp måste åtgärdas i snabbare takt

Enligt Miljösamverkan f som har granskat avloppstillsynen i Jönköpings län har åtgärdstakten på sex år ökat från 1% till 5,5% men den behöver öka till 15% för att miljömålen klaras.
Läs mer om rapporten härlp_akpris13.jpg

Avlopp & Kretsloppspriset 2013

Priset tilldelas Lennart Persson, tidigare miljöinspektör i Norrtälje kommun. Han får priset för sina insatser och sitt stora engagemang som gjort Norrtälje kommun till en föregångare och inspirationskälla för kretsloppsarbetet i Sverige. Priset delas ut den 22 mars under Vatten Avlopp Kretslopp. Läs juryns motivering.ag_forum.jpgDiskussionsforum - Tips om T-rör i fördelningsbrunn

Tony tipsar om sitt knep för att minska mängden olja från slamavskiljaren till bädden. Har du som inspektör, entreprenör, tillverkare eller husägare kommentar till tipset? Svara på tråden i forumet.På medlemssidorna

Användarföreningen håller handläggarträff och årsmöte den 20 mars i samband med Vatten Avlopp Kretslopp. Träffen ägnas åt:
- Erfarenhetsutbyte
- Information från HaV
- Dialog med Aktionsgruppen Små Avlopp. 

Nya expertsvar i Kunskapsbanken som rör miljöjuridik
- Hur kräver vi in ansökan i efterhand? Tillstånd för enbart inrättande eller för både inrättande och driften?
- Krav på fastigheter med WC-avlopp som inte nyttjas?
- Vad menas med vattenområde i 12§ FMH?
- Ska vi döma ut en miljösanktionsavgift?
- Slipper man avgiften till VA-huvudmannen om man har ett bra avlopp? 

Medlemssidorna (kräver login)

 

Tips

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc. Skriv ett mail till info@avloppsguiden.se 

Avloppsguiden på twitter

 

gravskopa_vak.jpg

Entreprenörs-utbildningar inom
små avlopp under våren

Mer information om utbildningarna och träffarna hittar du via avloppsguidens kalendarium.

I förra nyhetsbrevet missade vi BAGAs utbildningar. Vi beklagar detta. 

BAGA:s basutbildningar för anläggande av enskilt avlopp
5/3: Södertälje
6/3: Gävle
12/3: Stockholm
13/3: Östersund
20/3: Västerås
9/4: Örnsköldsvik
10/4: Skellefteå

ME:s diplomutbildning små avlopp 
26-27/3: Växjö
9-10/4: Skellefteå

FANN VA-tekniks diplomkurs Auktoriserad entreprenör 
6-7/3: Kungsbacka
13-14/3: Stockholm (fullt)
19-20/3: Söderhamn 
3-4/4: Umeå
17-18/4: Stockholm

ME:s projektörs-utbildning små avlopp 
7-8/3: Halmstad
25-26/4: Örebro 

 

Vatten Avlopp Kretslopp 21-22/3 Västerås

21-22/3: Konferens
22/3: Entreprenörsfredag 23/3: Vattenlördag
VAK 2013

 

ME vill stämma av rutiner med miljökontoren 

ME arbetar för en enhetlig administrativ hantering. Läs mer här.


logo_avloppsguiden.jpg
Avloppsguidens nyhetsbrev
utkommer 6–8 gånger per år.
www.avloppsguiden.se
 
Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här