avloppsguiden_logo_2.jpg
avloppsguiden_nhhuv.jpg

Avloppsguidens användarförening
träffade Miljöminister Lena Ek

anvandraforening.jpg
På mötet den 5 september efterlyste användarföreningen tydligare spelregler för handläggningen av enskilda avlopp.
Föreningen pekade på bristande samordning hos nationella myndigheter, att ansvar för vägledning av avloppsteknik saknas och att det saknas en nationell målsättning med avseende på åtgärdandet av dåliga enskilda avlopp.
Läs mer om mötet samt lyssna på klippet från P1 Morgon den 6 september där bl.a. frågan om enskilda avlopp togs upp.

Tema kretslopp

Avloppsguiden ger en återblick av kretsloppsfrågan under året så här långt. Kommer hösten och vintern vara lika händelserik?

Utredningsuppdrag åt Naturvårdsverket
Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att än en gång utreda frågan om återföring av växtnäring från samhället till åkermarken. Läs mer

VAK: Resurshushållning och VA
Den nationella mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp hade resurshushållning som tema i mars. VAK 2012

Små avlopp i kretslopp – workshop och möte av kretsloppsnätverket
Träffen hölls i Norrköping den 14 maj. Fokus låg på och att utveckla konkreta åtgärder och förslag till aktiviteter. Läs mer

Utspel och publikationer under våren
Under våren kom ett antal utspel och publikationer som i hög grad rörde kretslopp av växtnäringsämnen. Och under en sommarvecka gav Dagens Nyheter frågan uppmärksamhet via debattartiklar. Läs mer om utspel, rapporter och debatten i DN. 

Södertäljes våtkompost för
svartvatten från små avlopp invigd!

invigning.jpg
Den 17 augusti invigde Miljöminister Lena Ek navet i Södertäljes nya kretsloppssatsning. Avloppsguidens Mats Johansson var på plats.
Läs Avloppsguidens reportage

Utredning av återföring pågår
SLU utreder Flöden och möjligheter att återföra fosfor i human-, mat- och liknande rötat avfall med slutrapportering 2012-09-30.
Läs mer om projektet

Lokalanpassad avloppsinformation

Nytt informationsmaterial från Avloppsguiden och Baltic2020, Förbättra ditt avlopp - En viktig åtgärd för Björnöfjärden.
Ladda ned broschyren och läs mer om Baltic2020 här

VAK 2013: Det är nu dina
synpunkter gör störst verkan!

Brukar du ha åsikter om programmet på Vatten Avlopp Kretslopp?
Tipsa programmakarna!

– Nu gör vi programmet som ska vara helt klart i början av december. Kom gärna med idéer och förslag på bra föreläsare eller intressanta ämnen som ryms inom konferensens tema, säger Marika Palmér Rivera som arbetar med programmet.

Nästa upplaga av konferensen och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp blir den 21-23 mars i Västerås. Avloppsguiden ansvarar för det parallella seminariespåret om små avlopp. Tyck till via hemsidan eller skicka e-post till de programansvariga 

Aktuellt från Medlemssidorna

För att ta del av medlemssidorna krävs login. Här ges exempel på vad Avloppsguidens medlemmar kan ta del av.

Notiser från Avloppsguidens omvärldsbevakning
-    Markbaserade avlopp riskerar läcka fosfor
-    Slamtömningsrutiner oroar Uppsalabor
-    Små avlopp i nationellt GIS-lager

Logga in på medlemssidorna

Aktuellt från VA-planeringsguiden

Eskilstuna tar fram ny vattenplan
Våren 2012 påbörjade Eskilstuna kommun arbetet med att ta fram en ny vattenplan. Den gamla vattenplanen är från 2006 och är i behov av uppdatering. Läs mer

VA-planeringsguidens medlemsträff den 21 september
I samband med VA-mässan i Göteborg arrangerar VA-planeringsguiden en medlemsträff den 21 september. Mer information finns på medlemssidorna för VA-planeringsguiden eller kontakta Åsa Erlandsson, 08-442 77 65, asa.erlandsson@ecoloop.se

Tips

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc. Skriv ett mail till info@avloppsguiden.se eller ring 018 - 495 11 17

gravskopa_vak.jpg

Bokade diplom-utbildningar

ME-skolan genomför diplomutbildning för entreprenörer i samarbete med Avloppsguiden. Följande tillfällen är bokade under 2012:

27/9: Växjö
11/10: Örebro
15/11: Halmstad
6/12: Bålsta

Läs mer om utbildningen

 

Avloppsguidens medlemsträff
22-23 oktober

Programmet arbetas fram av Avloppsguiden och användarföreningens styrelse. Träffen kommer att hållas i västra Götalandsregionen 22-23 oktober.

 

Från kalendariet

18-20/9 VA-mässan i Göteborg

Dagvattenguiden och VA-planeringsguiden är där!

Från Avloppsguidens kalendarium 


Korta avloppsblänkare via Twitter

twitter.jpg

Avloppsguiden twittrar om frågor som rör vatten, avlopp och kretslopp. Avloppsguiden på twitter


logo_avloppsguiden.jpg
Avloppsguidens nyhetsbrev
utkommer 6–8 gånger per år.
www.avloppsguiden.se
 
Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här