avloppsguiden_logo_2.jpg
avloppsguiden_nhhuv.jpg

Vatten Avlopp Kretslopp 2013

Västerås 21-23 mars!
Den årliga mötesplatsen för dig som arbetar med små avlopp, dagvatten och VA-planering. På Vatten Avlopp Kretslopp möter du nationella aktörer och experter, tar del av nytänkande kommuners erfarenheter och kollar in ny teknik.
Vill du bidra till programmet? Hör av dig till konferensen! 

 

Två rapporter om markbaserad
rening från Naturvårdsverket

mr_rapport.jpgInom ramen för Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag har kunskap inom markbaserad reningsteknik samlats in och sammanställts.

Projektet syftar till att ge stöd för framtida beslut och utveckling inom området. Projektet redovisas i två rapporter. Den ena rapporten sammanfattar det aktuella kunskapsläget kring markbaserade reningstekniker för enskilda avlopp. Den andra beskriver kunskapsluckor och forsknings- och utvecklingsbehov.
Länkar till rapporterna

 

Kunskapscentrum Små Avlopp

smaavlopp_space_70.jpgProjektet Kunskapscentrum Små Avlopp avrapporteras. Avloppsguiden avser att förvalta och se till att de rapporter och annat underlag som tagits fram förblir tillgängligt för projektets målgrupper.

Nya rapporter
I samband med att projektet avrapporteras sammanställs ett flertal rapporter som publiceras på www.smaavlopp.se

  • Nuläge samt förändringsbehov av vägledning om teknik för små avlopp – Förstudie, 2012:9 
  • Marknadsöversikt – utvärdering, 2012:8 
  • Frivilligt certifieringssystem - Framtagandet av ett förslag till certifieringsregel för frivillig certifiering av små avlopp, 2012:7 
  • Mätdatabas – utvärdering, 2012:6 
  • Möten med branschaktörer inom små avlopp - Avrapportering projekt inom Kunskapscentrum Små Avlopp 2011, 2012:4 
  • Nätverk för återföring - Dokumentation från workshop 19 oktober 2011, Göteborg, 2012:3 
  • Infoblad om små avlopp vid husförsäljning - Avrapportering av projekt inom Kunskapscentrum Små Avlopp 2012, 2012:2

Rättelse i marknadsöversikten
Avloppsguiden infört en rättelse i sammanställningen Marknadsöversikt - Produkter för enskilt avlopp. Läs mer här

 

Avlopp i omvärlden

Välbesökt norsk avloppskonferens 25-26 april
”Avløpskonferansen” arrangerades av Bioforsk Jord og miljø och gav Avloppsguiden som fanns på plats en inblick i det norska samtalet om de små avloppen. Konferensen bjöd på en blandning av nationellt och lokalt perspektiv samt inspel från aktuell forskning på hälsorisker i samband med avloppsutsläpp. Programmet och presentationerna från föredragen finns som pdf-filer på konferensens hemsida.

ym_ospolat_bast_n.jpgAvloppsvecka i Finland – gratis VA-rådgivning
I Finland hölls det en avloppsvattenvecka den 7 till 13 maj. Syftet var att uppmana fastighetsägare att börja planera för upprustandet av avloppen i god tid för att undvika nödlösningar i sista minuten.
Läs mer på avloppsguiden

Inspiration för kampanjer om miljöskydd?
Greppa Näringen rapporterar om ovanliga grepp i Tyskland för ett förbättrat vattenskydd.  I München involveras kommuninvånarna för att skydda vattentäkter genom kommunledda cykelturer i vattenskyddsområde, spetsiga annonskampanjer och inköp av ekologiska produkter. Finns det inslag i det tyska exemplet som kan användas i samband med kampanjer för att åtgärda de dåliga avloppen? Läs mer om kampanjen.

 

Aktuellt från Medlemssidorna

För att ta del av medlemssidorna krävs login. Här ges exempel på vad Avloppsguidens medlemmar kan ta del av.

Notiser från Avloppsguidens omvärldsbevakning
- Vatten Avlopp Kretslopp 2013
- Guld- och Silvererbjudande!
- Afrikanskt intresse för kretslopp
- m.m.

Nya expertsvar
- Utformning av föreläggande om oklar reningsförmåga
- Klagomål – Vem ska bevisa vad?
- Är 3-6 bergkross fullgott alternativ till 0-8 naturgrus?
- Kontroll av låg nivå i slamavskiljaren
- m.m.

Nya rapporter
I maj kom flera rapporter och utspel som rör slamfrågan
- Återföring av näring från små avlopp
- Avlopp på våra åkrar – en rapport om miljögifter i slam
- Rätt slam på rätt plats
- m.m.

Nya inlägg i avloppsbloggen
- ”En halv procents avloppsfrågor i Almedalen 2012?”
- ”Husägare vill ha rättvisa krav”

Logga in på medlemssidorna

Tips

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc. Skriv ett mail till info@avloppsguiden.se eller ring 018 - 495 11 17

En riktigt trevlig sommar önskar Avloppsguiden alla sina läsare!

Bevakningen av Avloppsguidens e-post och röstbrevlåda kommer att vara begränsad under veckorna 27-33 (2/7-13/8). Vi hoppas att du som hör av dig under den perioden har överseende med detta.

 

guld_silver.jpg
Guld- och Silvererbjudande

Medlemskap i flera guider ger mängdrabatt!
Ett riktigt bra erbjudande för kommuner och myndigheter. Läs mer

 

Avloppsguiden
blir VA-guiden 

Anledningen till att vi byter namn är enkel – bolaget Avloppsguiden AB har utvecklats till mer än enbart avloppsguiden.se. Självklart fortsätter namnet och webbplatsen avloppsguiden att finnas kvar, det är bara själva aktiebolaget som byter namn. Läs mer

 

Från kalendariet

Avloppsguiden har noterat att det finns lite avloppsrelaterat i Almedalen, t.ex:
2/7 Mälaren – dricksvatten eller toalett? (Mälardalsrådets miljöutskott), Visby

Tipsa oss gärna om utbildningar och arrangemang som rör små avlopp!

Här är ett urval av höstens aktiviteter:
26-31/8 World Water Week 2012 (SIWI), Stockholm.
5/9 Vattenförvaltning och politik (SKL), Stockholm och på webben.
18-20/9 VA-mässan i Göteborg
27-28/9 Diplomutbildning små avlopp (ME), Ingelstad
11-12/10 Diplomutbildning små avlopp (ME), Örebro
15-16/11 Diplomutbildning små avlopp (ME), Halmstad
6-7/12 Diplomutbildning små avlopp (ME), Bålsta

Från Avloppsguidens kalendarium 


Korta avloppsblänkare via Twitter

twitter.jpg

Avloppsguiden twittrar om frågor som rör vatten, avlopp och kretslopp. Avloppsguiden på twitter


logo_avloppsguiden.jpg
Avloppsguidens nyhetsbrev
utkommer 6–8 gånger per år.
www.avloppsguiden.se
 
Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här