Avloppsguiden

Så installerar du vakuumtoalett

Informativ broschyr riktad till fastighetsägare och entreprenörer. Den innehåller prisuppgifter och installationstips för olika hustyper.
vakuumtoa platta på mark

Läs mer 

80 % är nöjda med vakuumtoa - se ny rapport

 

Samband mellan service och funktion på minireningsverk undersökt

Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverkNu finns mycket matnyttigt material att ta del av från Avloppsguidens användarförenings projekt, bland annat:

  • Resonemang kring kopplingen service - reningsprestanda.
  • Förslag på serviceprotokoll
  • Provtagningsinstruktioner för 13 olika fabrikat

Läs mer och ladda ner rapporten

Projektet avslutades med ett dialogmöte:
Powerpoints med inspelat tal från föredragen

Slutsatser från dialogmötet

 

BDT-krav framöver och rotzonsanläggning+markbädd

Det är några av ämnena som diskuterats på Avloppslistan den senaste tiden.
Läs sammanfattning av diskussionerna

 

VA- och Avfallsrepresentanter pratade samarbete

Slutsatser från slamnätverkets första träff var bland annat att lagstiftningen behöver synkas inom avfall, VA och miljö.
Läs mer

 

Marknadsöversikten uppdateras

Marknadsöversikten uppdaterasÄr du tillverkare av eller generalagent för en produkt för enskilt avlopp?

Nu är det dags att uppdatera uppgifter om din produkt. VA-guiden kommer även att kontakta dig via mail.
Läs mer

 

 

Se film om avlopp

Ny film från Avloppsguiden ger husägare koll på avloppet:

Läs mer

 

Skyddsavstånd för BDT undersökt

Rapport BDT skyddsavståndUddevalla kommun har spårat påverkan från BDT-avlopp i dricksvattenbrunnar.

Man har använt sig av kloridspårning och undersökt tre olika geologiska typmiljöer.

Läs mer
Rubriker i korthet

Länstyrelse medlem i Avloppsguiden

Riksdagsfråga för enklare VA-lösningar

Nytt bolag erbjuder service för fosforfilter

Vatten Avlopp Kretslopp 2016 i Karlstad

 

Tipsa oss!

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc.
Skriv ett mail till redaktören på adressen info@avloppsguiden.se eller ring 018-10 55 06.

Diskutera i forumet

Skriv gärna i vårt husägarforum.

Forum

Senaste inläggen:

Vattenfilter

Vad är smartast?


Aktuellt i kalendariet

Läs mer om varje kurs, konferens och träff i Kalendariet

23-28/8: World Water Week, Stockholm

27/8: HaV regional träff om små avlopp, Karlstad

10-11/9: Avloppsguidens medlemsträff - tema hälsoskydd och riskbedömningar, Skövde

22/9: Avfall Sverige: Avsättning och kretslopp för slam, Norrköping

23/9: Avfall Sverige: Hantering av fosforfilter, Norrköping

29-30/9: VA-planerings-guidens nätverksdagar: VA-rådgivning och Små avlopp i kretslopp, Töreboda

13-14/10: Grundvatten-dagarna 2015, Göteborg

2016
10-12/3: Vatten Avlopp Kretslopp, Karlstad
 


Följ oss på TwitterTwittrande på avloppsguiden

Var med och följ
intressanta tweets på
@avloppsg

inventering av avlopp i Vadstena...

80 % nöjda med vakuumtoa...
Nyfiken på dagvatten eller VA-planering?

Dagvattenguiden
Boverkets vägledning om dagvatten klar

Definition av dagvattenanläggning

VA-planeringsguiden
MÖD-dom: Kläppen ska få kommunalt VA

Genomförd utbildning om § 6 LAV
 Avloppsguiden

Avloppsguidens nyhetsbrev kommer ut 6 - 8 ggr per år
Utgivare är VA-guiden som driver Avloppsguiden, Dagvattenguiden, VA-planeringsguiden och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp

Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här
För att prenumerera – klicka här