Kom på kretsloppsträff i höst

Välkommen till Töreboda den 29-30 toreboda-karta.jpgseptember. Vi anordnar en tvådagars träff om VA-rådgivning och kretslopp. Inbjudan kommer inom kort

Del 1: ta del av erfarenheter från aktiva kommuner och aktörer samt lös aktuella frågor tillsammans.
Del 2:delta i workshop med kommunernas prioriterade frågor för system med kretslopp från små avloppsanläggningar.

Vi välkomnar även intresserade till Göteborg i november. Där har du chansen att lära dig mer om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Utbildningen är en del av projektet GA för VA och bjuder in både lantmätare och kommuner.

 

För högt tryck stjälpte utbyggnaden

I slutet av maj stoppade politikerna i en grävning.gifkommun va-utbyggnadsprogrammet. Projektet att bygga ut vatten och avlopp i 89 ytterområden antogs av fullmäktige 2011 men har redan försenats och gått över budget. Men det intressanta är frågan om en arbetsmiljö där personalen gått på knäna på grund av den höga arbetsbelastningen. Ett problem som finns på flera ställen. Läs mer

 

Utbildning om VA-planering

VA-planeringsguiden höll den 4 juni en utbildning om nationella frågor inom VA-planering. Dagen var en blandning av föredrag från HaV, Länsstyrelsen i Örebro län, juridik och kommunexempel. Läs mer

Är du intresserad av utbildningar, lokalt eller regionalt, inom ämnena Vatten- och VA-planering är du välkommen att höra av dig till oss på info@vaplaneringsguiden.se

 

Nätverkande om slam från enskilda avlopp

Lagstiftning om slamåterföring behöver synkas mellan avfall, VA och miljökontoren. För att detta ska bli möjligt krävs samarbete mellan branschorganisationer och myndigheter.

Detta och mycket mer var slutsatserna från Slamnätverkets första möte i Malmö i våras. Läs mer om Avfall Sveriges nätverk

 

Höjd taxa med höjda miljökrav

Branschorganisationen Svenskt Vatten pekar på ett antal punkter som kommer driva VA-taxorna uppåt. 

  • Ökad takt för ledningsförnyelse s.k. VA-sanering
  • Klimatanpassning av ledningar, vatten- och reningsverk
  • Miljökrav på utsläpp från pumpstationer och reningsverk
  • Ökad utbyggnad i områden som uppfyller 6§ LAV

Men många kommuner väljer ändå att bevara taxenivån eller till och med sänka taxan. Hur sätts taxorna och vad är det som gör att de ligger på så olika nivåer? Läs mer

 

Rubriker i korthet

Forskningsprojekt om brunifierade sjöar

Vattenmyndigheterna har avslutat sin samrådsperiod

World Oceans Day med temat Friska hav

Tidningen Hav & Vatten, andra numret

Kretslopp i nationellt fokus

 

Vi önskar dig en glad sommar!

vattenihanden200pxwebb.jpg

Tipsa oss!

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc.
Skriv ett mail till redaktören på adressen info@vaplaneringsguiden.se eller ring 018-10 57 01

Nya medlemmar i VA-planeringsguiden

Motala kommun
Vadstena kommun
Ulricehamns kommun Skövde kommun (MÖS)
 

VÄLKOMNA!


Vakuumtoaletter

Ny broschyr om hur installation i befitligt hus kan gå till.
vakuum-installera.jpg 

I en HaV finansierad undersökning anger 80 % att de är nöjda med sin vakuumtoalett.
Läs rapporten
vakuum-rapp-nojd.jpg

2016 års konferens

Välkommen till Karlstad den 10-12 mars 2016!
Vatten Avlopp Kretslopp - en årlig och nationell konferens med utställning.
 
vak_logga_ny.jpg


Nyfiken på små avlopp eller dagvatten?

Avloppsguiden
Film: Kolla ditt avlopp

Service för fosforfilter

Dagvattenguiden
Boverkets vägledning om dagvatten

Naturvårdsverket identifierar 7 problem med miljöbalken


VA-planeringsguiden

VA-planeringsguidens nyhetsbrev kommer ut 6 - 8 ggr per år
Utgivare är VA-guiden som driver Avloppsguiden, Dagvattenguiden, VA-planeringsguiden och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp

Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här
För att prenumerera – klicka här