Det pratades vatten i Almedalen

Vi har gjort det möjligt för dig att välja och vraka mellan de inspelade seminarierna. Lyssna på SGU, HaV, MSB, IVL eller kanske Sveriges Arkitekter. Lyssna och lär dig mer om vatten!


MMD tar över dina VA-ärenden

De mål som pågår vid årsskiftet i Statens VA-nämnd tas över av landets fem Mark- och miljödomstolar (MMD) från och med den 1 januari 2016. Förslaget kom redan 2013 från Socialdepartementet och har lämnats över till Lagrådet.

Läs mer vad det innebär

 

Mindre vatten - jorden runt

Ungefär en tredjedel av världens grundvattenreservoarer bedöms ha passerat gränsen för hållbart uttag av råvatten. Forskning.se ger tio svar på frågor om vattenbrist.

I Sverige börjar fler kommuner se efter sina resurser. Både Gävle, Visby och Båstad har gått ut med restriktioner tidigare och för Båstad gäller de nu året runt. Kan vi lära oss något av hur delstaten Kalifornien hanterat sin torka sen 2013? Läs mer

 

Träff om VA-rådgivning och kretslopp

VA-planeringsguiden bjuder in till två nätverksdagar, VA-rådgivning den 29 september och Kretslopp den 30 september, där vi vill samla så många som möjligt av er som aktivt arbetar med, och är intresserade av, kretsloppsprojekt och VA-rådgivning. Du är välkommen att delta en eller båda dagarna.

Håll utkik efter programmet nästa vecka!

 

Rubriker i korthet

Forskningsprojekt om brunifierade sjöar

Snabbare höjning av VA-taxor

Läs samrådsyttranden för Vattendirektivets nya cykel

108 miljoner till hållbart samhällsbyggande

 

Tipsa oss!

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc.
Skriv ett mail till redaktören på adressen info@vaplaneringsguiden.se eller ring 018-10 57 01.


Karlstad 10-12 mars

vak_logga_ny.jpg

Den årliga konferensen för dig som jobbar med dagvatten, VA-planering eller avlopp. Besök oss idag på VattenAvloppKretslopp.seVård av viktiga vikar

I en ny broschyr presenteras ett flertal förslag på hur myndigheter och andra aktörer kan vårda dessa grunda havsvikar i egentliga Östersjön.Nyfiken på små avlopp eller dagvatten?

Avloppsguiden
Marknadsöversikt från 2011 uppdateras i HaV-projekt

80% nöjda med vakuumtoa

Dagvattenguiden
Bra information till fastighetsägare vid översvämning

Naturvårdsverket anställer person för dagvattenfrågor


VA-planeringsguiden

VA-planeringsguidens nyhetsbrev kommer ut 6 - 8 ggr per år
Utgivare är VA-guiden som driver Avloppsguiden, Dagvattenguiden, VA-planeringsguiden och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp

Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här
För att prenumerera – klicka här