Ingen mer vattenförsämring

Om en verksamhet riskerar att leda till en försämring av vattenkvalitén ska myndigheten inte ge tillstånd till den. En försämring är, enligt EU-domstolen, när en enskild kvalitetsfaktor försämras till en lägre klass. Läs vårt referat av EU domen

 

Kommunalt kretslopp i Munga

I området Munga norr om Västerås mungasjon.jpgpågår nu projektering av ett verksamhetsområde där klosettvatten och BDT-vatten ska separeras.

Läs mer om området

 

 

Slut på plast i Göteborg

Vi säger grattis till Göteborgs stad som i september beslutade i kommunfullmäktige att inga mer inköp ska göras av produkter som innehåller, eller kan leda till, mikroplaster i hav och vatten. Läs mer om beslutet

Naturvårdsverket har nyligen fått ett regeringsuppdrag att identifiera källor och spridningsvägar för utsläpp av mikroplaster i havet, och att verka för att minska uppkomsten och utsläppen. Mer om uppdraget

Vad kan du som konsument göra åt mikroplasterna? Läs härFinland luckrar upp kraven

Totalt berörs mer än 100 000 avlopp i hela landet berörs av förslaget på ändring i miljöskyddslagen. Finlands mål var att till 2018 skulle alla hushåll skulle ha ett godkänt avloppssystem. Läs mer om situationen

 

Ny VD på VA-guiden

I september tillträdde Mattias Mattsson som ny vd på VA-guiden. Därmed tar VA-guiden ett nytt steg i utvecklingen mot att bli den dagliga plattformen för information och kunskap mattias.mattson.vaguiden.jpginom VA-området.

- Vi är just nu i ett spännande skede där vi arbetar med att utveckla VA-guiden till ett dagligt verktyg för de tjänstemän som arbetar inom VA-planering, dagvatten och enskilda avlopp. Vår ambition är att VA-guiden inom fem år ska vara ett självklart redskap i arbetet för de som jobbar inom området, säger Mattias Mattsson.

 

Rubriker i korthet

SIWA pris till rening av avloppsvatten

Vattenåtgärder i jordbruket

Förkovra dig om vatten - inspel från Almedalen

10 frågor och svar om vattenbrist

 

Tipsa oss!

Tipsa oss om nyheter, seminarier etc.
Skriv ett mail till redaktören på adressen info@vaplaneringsguiden.se eller ring 018-10 57 01

Nya medlemmar i VA-planeringsguiden

Upplands-Bro

VÄLKOMMEN!Boka in 10-12 mars

Årets tema för konferensen handlar om VA-arbetet i det förändrade klimatet. Vilka utmaningar och lösningar har vi i arbetet med små avlopp, dagvatten och VA-planering?
vak_signatur.jpg


HaVs GD går till Naturvårdsverket

Björn Risingers nya jobb blir som generaldirektör på Naturvårdsverket.

Ingemar Berglund går in som tillförordnad GD på Havs och Vatten-myndigheten från sista september.


VA-nämnden upphör

Som medlem i VA-planeringsguiden kan du läsa mer om vilka ändringar som träder i kraft 1 januari 2016.
- Logga in och läs mer på medlemssidorna


Nyfiken på små avlopp eller dagvatten?

Avloppsguiden
Fler diplomeringar av gräventreprenörer

Ny på regeringskansliet om avlopp

Dagvattenguiden
Dagvattenkurs på västkusten

Kvalitetsstämpling av produkterVA-planeringsguiden

VA-planeringsguidens nyhetsbrev kommer ut 6 - 8 ggr per år
Utgivare är VA-guiden som driver Avloppsguiden, Dagvattenguiden, VA-planeringsguiden och mötesplatsen Vatten Avlopp Kretslopp

Detta nyhetsbrev är skickat till: %%emailaddress%%
Om du vill avsluta din prenumeration – klicka här
För att prenumerera – klicka här